نوع خبر 
 
 سمینار روشهای پیشرفته مداخله ای عروق محیطی
در روزهای ٢٩ و٣٠ مهرماه در مرکز قلب و عروق شهید رجایی و با همکاری بخش جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می گردد.
چهارشنبه 14 مهر 1395  12:49
 کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی
کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی
چهارشنبه 22 مهر 1394  18:29
 سومین کنگره مشترک تازه های قلب و عروق
سومین کنگره مشترک تازه های قلب و عروق 12 الی 15 اسفند ماه در سالن همایشهای دانشگاه شهید بهشتی
سه شنبه 21 مهر 1394  15:2
 شماره حساب انجمن جراحان قلب ایران
شماره حساب انجمن جراحان قلب ایران
سه شنبه 21 مهر 1394  15:2
 لزوم ثبت نام مشمولین آموزش مداوم جامعه پزشکی در سامانه آموزش مداوم
لزوم ثبت نام مشمولین آموزش مداوم جامعه پزشکی در سامانه آموزش مداوم
سه شنبه 21 مهر 1394  15:2
1 2 3
 نتایج 20 - 30 از تعداد 30  خبر