نوع خبر 
 
 بیست چهارمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران
چهارشنبه 8 دى 1395  8:49
 دومین سمینار 2روزه اکوکاردیوگرافی حین جراحی
چهارشنبه 1 دى 1395  12:32
 اولین سمینار Iran PCR در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دوشنبه 29 آذر 1395  10:30
 پنجمین کنگره بین المللی مشترک قلب و عروق ایران
چهارشنبه 24 آذر 1395  10:16
 ششمین همایش قلب و فناوری های نوین و همایش مشترک قلب و غدد ،قلب و اعصا ب
دوشنبه 22 آذر 1395  13:13
 دهمین دوره سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی
شنبه 6 آذر 1395  11:7
 برگزاری تازه های تصویر برداری قلب و عروق
يکشنبه 23 آبان 1395  9:12
 سمینار مشترک انجمن نفرولوژی و انجمن ریه
پنجشنبه 13 آبان 1395  15:20
 برگزاری نودو چهارمین کنفرانس ادواری انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سه شنبه 4 آبان 1395  7:54
 سمینار اکوکاردیوگرافی 2016
برگزاری سمینار اکوکاردیوگرافی 2016 در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
دوشنبه 26 مهر 1395  7:59
1 2 3
 نتایج 10 - 20 از تعداد 30  خبر