نوع خبر 
 
 وبینار علمی The Heart Truth: Hypertension Matters
وبینار علمی The Heart Truth: Hypertension Matters پنجشنبه 4 آذرماه 1400
دوشنبه 1 آذر 1400  22:6
 راهنمای تجویز داروی رمدسیویر
(نسخه دوم با استناد به نسخه 10 - 1 راهنمای کشوری مدیریت درمان کووید 19)
شنبه 24 مهر 1400  19:21
 پویش مردمی، حمایتی تامین نیاز کادر درمان علیه بیماری کرونا
تهیه اقلام حفاظت شخصی برای کادر درمان در مناطق بحرانی که درگیر درمان بیماران هستند.
دوشنبه 4 فروردين 1399  16:20
 نتایج 1 - 10 از تعداد 10  خبر