نام دکتر سید محمد حسین
نام خانوادگی طباطبائی
تخصص متخصص قلب و عروق
آدرس محل کار بیمارستان شریعتی