نام دکتر مهدی
نام خانوادگی مسیبی
تخصص متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینتر ونشن
آدرس محل کار مشهد بیمارستان فوق تخصصی قلب جواد الائمه