نام دکتر امین
نام خانوادگی مهدوی
تخصص متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینتر ونشن
آدرس محل کار کرمان بیمارستان شفا