نام دکتر نیلوفر
نام خانوادگی سمیعی
تخصص متخصص قلب و عروق فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
آدرس محل کار مرکز قلب و عروق شهید رجائی
پست الکترونیکی drnsamiei@gmail.com