نام دکتر علی
نام خانوادگی زاهد مهر
تخصص متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینتر ونشن
آدرس محل کار مرکز قلب و عروق شهید رجائی
پست الکترونیکی arashzahedmehr@yahoo.com