نام دکتر رضا
نام خانوادگی کیانی
تخصص متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینتر ونشن
آدرس محل کار مرکز قلب و عروق شهید رجائی
پست الکترونیکی Re.kiani@gmail.com