نام دکتر حمید رضا
نام خانوادگی صنعتی
تخصص متخصص قلب و عروق فلوشیپ اینتر ونشن
آدرس محل کار مرکز قلب و عروق شهید رجائی
پست الکترونیکی sanati.md@gmail.com